digital designer med internasjonal erfaring fra ulike bansjer